El-Connect

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad

Skräddarsydda lösningar

Din tillgängliga, snabba och flexibla partner inom el

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige men vår huvudsakliga verksamhetsområde är Göteborg, Ale, Trestad & Stenungssund med omnejd.

Nyinstallation av lampor och el i villa

Nyinstallation

Nyinstallationer i ditt hem skall utföras av en auktoriserad elektriker då vi säkerställer att elsystemet är korrekt installerat och uppfyller dom senaste säkerhetsstandarderna.

Man lagar skylt i en lyftkran

Service

Vår huvuduppgift på servicesidan är att utföra olika elarbeten åt privatpersoner eller företag. Det kan vara allt från att installera eluttag och belysning till att laga trasiga elektriska apparater.

En man i gul arbetsjacla med El connect på ryggen

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll av elsystem är viktigt för att säkerställa korrekt drift av utrustning och undvika oplanerade och dyra driftstopp.

Hur vi jobbar

Vår erfarenhet gör skillnad

Vi på el-connect har mycket erfarenhet inom el branschens alla grenar. Alltifrån service, nyinstallation, industri, arbete under jord, solceller, svagström och automation för att nämna några få kategorier. Vi ser alltid till att våra installationer är fackmannamässigt utförda och att vi håller oss uppdaterade på alla nya standarder och föreskrifter som dyker upp.

Förpackning som lyfts

Våra ledord

Vi tror på långa kundrelationer

Kundnytta

 • Vi eftersträvar att alltid hålla en hög kvalitet på vår leverans till kund.
 • Vi vill tillsammans med våra kunder bidra till ständig utveckling inom vårt och kundens verksamhetsområde.
 • Rätt tid, Rätt plats och Rätt utrustning.
 • Vi hjälper kunden att öka medvetenheten avseende Elsäkerhet.
 • Vi hjälper kunden att öka anläggningens tillgänglighet genom att använda tillförlitliga och energieffektiva produkter.
 • Vi skapar oss förståelse för kundens utmaningar och försöker komma med förslag på lösningar.

Ansvarstagande

 • Vi efterstävar att alltid hålla en hög kvalitet på vår leverans till kund
 • Vi är ärliga och håller vad vi lovar.
 • Vi vill tillsammans med våra medarbetare och kunder skapa långvariga relationer.
 • Vi vill att vår omgivning skall veta vad vi står för och se oss som en blivande samarbetspartner.

Flexibilitet

 • Snabba återkopplingar och lösningar.
 • Lyhördhet inför våra klienters behov.
 • Vi skapar oss förståelse för kundens utmaningar och försöker komma med förslag på lösningar.

Miljömedvetenhet

 • Vi eftersträvar att använda energieffektiva produkter.
 • Vi vill minimera vår miljöpåverkan för kommande generationer.
 • Vi använder klimateffektiva material och eftersträvar en miljövänlig avfallshantering